martes, 1 de septiembre de 2015

OS CHURROS

OS CHURROS
Donando tornadas en a mio tozuel(charrigolando) a ra parola "churro",sobre ra qual io peren e sospeitau que yera orichinaria d'Aragón, e trobau beluns quantos miembros d'a suya posible familla n’  aragonés.
Tos remeraz d'o chuego d'o churro ba? que tos pareixe ra parola churrión?no tos sona o berbo churriar a vusatros?En totas ellas creigo que bi a un fil condoutor  que presuposa a sortita a escape de bella cosa pro u menos aquos a trabiés d'una sortita anchosta.As mías indachacions m'an lebau a una pachina mexicana,pus allí como n'América  d'o Nort tamién se minchan, alli definen ros churros d’ista taza: minchada espanyola de o d’os pastors;a bersión catalana d'ixa pachina presume que l'orichen d'o producto ye Barcelonés(e no poderba estar mens),o qual ye muito improbable, a mexicana a suposau un gran azercamient  a ra postura de yo pus totz sapenos que l'aragonés ba estar la luenga d'os pastors d'a bal de l'Ebro e las suyas zonas d'influenzia plegan a ficar-se en Castiella, Nabarra y Balenzia.
Muit amán d,en Balencia bi a un puesto an se charra o "churro",o churro no ye unatra coseta que l'idioma aragonés contaminau de catalán u balenzian e a l'orichen istorico en ra colonizazión por aragonesese e tamien nabarros (charraban o mesmo lueguache os dos )de las terras comqueritas a o rei moro de Balenzia  por as tropas aragonesas; a los "churros " os desprezian en Balencia considerando-los turolenses u balenzians de trezera. Ta ells muitas begadas "churro·" sinifica "aragonés" dreitament, talment considerau de forma despeutiva.
Que tos pareixe si lebanos totz chuntos o nueso perdiu i desperdigau patrimonio cultural?Cale dar-se priesa pus bi a muito castiello por lebar  e esglesia por tapar.

REZETA.De la traza que  los farian aqueros nuesos pastors.

1 Se mete a bullir augua se le chitan dos pizcos de sale
2 Quan buiga se barrecha con a mesma cantidat de farina que d'augua mas una cullareta .
3Se rechira bigorosament y se mete en a churrera.
4Se friyen en olio d'oliba u chirasol muito caldients..

Se chita asucre y se minchan .


No hay comentarios:

Publicar un comentario