domingo, 23 de octubre de 2016

TORTA DE MENGRANA

Ingredients;

 Ta  ra masa quebrata:

  Mostrando IMG_4913.JPG
 • Farina 80 g
 • Mantega 40 g
 • Un Guego
 • 1 pizca de sale
 • 40 g de sucre

Ta lo repleno:


 • 1 guego
 • 40 g mantega
 • una cullara d'olio
 • un terzio de leba Royal
 • 80 g de farina
 • rallo de llimon
 • un churrion de conyac
 • leite
 • 40 g d'almella
 • mengrana esgranata seguntes a mida

O primer de tot bi a que fer a masa quebrata barrechando os components asinas :farina-guego-mantega e sucre. Se deixa reposar n'a nebera u conchelator.

Dimpues bi a que barrechar tots os d'o repleno n'un bol.
N'una tortera de bardo mesmo se mete a masa quebrata dimpues d'aplanar-la con un rodiello sopre un papell de forniar (si lo papell ye mullato se puet treballar millor a traza).
Se fica u repleno n'a tortera cubierta de masa quebrata.
Se fuca sucre encima.
Se meten os granos de mengrana e se mete a lo forno a 200 g pro solament n'a parti baixa.
A ra que siga dorau se saca.

Os grans de mengrana pueten estar fora o dintro d' o repleno.Fendo un dibuxo o plenando tota ra superfizie.
Eacusazme per aber feito l'afoto dimpues de minchar la.

sábado, 21 de mayo de 2016

TRAZA DE MERCAR BECHETABLES E FRUITAS NÁRAGONES

Ye muit fazila: as de conoixer  nomes y aber diners ta mercar-los.Os diners os metes tu e yo te amustro este poster.

domingo, 31 de enero de 2016

REZETA AMILLORATA DE ROSCO U BOLLETS (PEITOS DE LA SANTA AGUEDA).Ingredients:

 • 4 basos de farina normal u de forza(300Gs)
 • 25 grms de leba fresca de fornero / 10 grms seca
 • 1/2 baso d'augua tebia
 • Sucre un baso/100 grms
 • Sale
 • 30 grms de mantega
 • 1 guego
 • Augua d'Azahar
 • Rayadura de nrancha.
 • Guindas,fruita escarchata,
 • 1 baset de bino de xerez u ranzio


1)Desléir a leba en l'augua tebia con un cullareta de sucre,deixar reposar dica que empezipie ta gurguxiar (10 u 15 menutos)
2)Mientres ,retirar un poquet de clara d'o guego t'a decoraczión.
3) Barrechar e bater o zucre ,o guego,a mantega disuelta en leit tebia e ros de demás ingredients,esceptuando ra  farina.
4)Barrechar a meter d'a farina zernita con a leba(s'ouserba una reazión)
6) Chitar os ingredients  mezclaus y dimpués a resta d'a farina.
7) Masar intre 5 u 10 menutos.
8) Deixar reposar dica que dople a suya grandaria,protechiu por un drapo u plastico.Se quita e se le da traza sobre papell de forno.
9) Meter en o forno precalentau a 80º C. deixar allí 20 menutos  e incrementar a potezcia a 180º dica que oservemos que s'ha cociu(empecipia a tener color turrada.
10)Barnizar con a clara i espolboriar con sucre (se puet decorar  con guindas.
11)Meter a o grill dica que síga dorau.Sacar.

Puetz tagafar a forma de rosco de Reyes , de SanBalero, Santo Antón-Sant Blas,Santa Águeda,Bara de San José , trena, bollets etc.?

martes, 1 de septiembre de 2015

OS CHURROS

OS CHURROS
Donando tornadas en a mio tozuel(charrigolando) a ra parola "churro",sobre ra qual io peren e sospeitau que yera orichinaria d'Aragón, e trobau beluns quantos miembros d'a suya posible familla n’  aragonés.
Tos remeraz d'o chuego d'o churro ba? que tos pareixe ra parola churrión?no tos sona o berbo churriar a vusatros?En totas ellas creigo que bi a un fil condoutor  que presuposa a sortita a escape de bella cosa pro u menos aquos a trabiés d'una sortita anchosta.As mías indachacions m'an lebau a una pachina mexicana,pus allí como n'América  d'o Nort tamién se minchan, alli definen ros churros d’ista taza: minchada espanyola de o d’os pastors;a bersión catalana d'ixa pachina presume que l'orichen d'o producto ye Barcelonés(e no poderba estar mens),o qual ye muito improbable, a mexicana a suposau un gran azercamient  a ra postura de yo pus totz sapenos que l'aragonés ba estar la luenga d'os pastors d'a bal de l'Ebro e las suyas zonas d'influenzia plegan a ficar-se en Castiella, Nabarra y Balenzia.
Muit amán d,en Balencia bi a un puesto an se charra o "churro",o churro no ye unatra coseta que l'idioma aragonés contaminau de catalán u balenzian e a l'orichen istorico en ra colonizazión por aragonesese e tamien nabarros (charraban o mesmo lueguache os dos )de las terras comqueritas a o rei moro de Balenzia  por as tropas aragonesas; a los "churros " os desprezian en Balencia considerando-los turolenses u balenzians de trezera. Ta ells muitas begadas "churro·" sinifica "aragonés" dreitament, talment considerau de forma despeutiva.
Que tos pareixe si lebanos totz chuntos o nueso perdiu i desperdigau patrimonio cultural?Cale dar-se priesa pus bi a muito castiello por lebar  e esglesia por tapar.

REZETA.De la traza que  los farian aqueros nuesos pastors.

1 Se mete a bullir augua se le chitan dos pizcos de sale
2 Quan buiga se barrecha con a mesma cantidat de farina que d'augua mas una cullareta .
3Se rechira bigorosament y se mete en a churrera.
4Se friyen en olio d'oliba u chirasol muito caldients..

Se chita asucre y se minchan .


domingo, 11 de enero de 2015

NADAL N'ARAGON

RA SUPÁ DE NADAL


Abans se feba bin de Nadal. O mio pai o clamaba mostilyo.

Entrepans(aperitibos)

1.Cardo i salsa d'almellas.

2.Abadecho con pinyons y salsa alba

Girlaches, figos secs, orechons , turrons y tronca de nadal.

Muito bin i champan TA CANAR FUERTE!

domingo, 18 de mayo de 2014

·OS PASTELS DE L'ANIMA U MANTECAUS·      Tamien clamaus  pastisets.
Pastels de l'alma
mantecaus
750 /250gr. de aazeite d'oliba
250 /un vas gr. de anís

3/1,5guegos (0,5 barniz)
2
200/100 gr. de asucre

300/90 gr. de maizena

1.200 /400gr. de farina
300 +100 de amellas
Ta el farziu:

1 kg. De capell de ánchel
Marzipan(*)
100 gr de mele


Se barrecha  tot dica formar una masa homochenea, bella cosa toba. Se fan bolas y s'aplanan que quede una pasta delgada. Se moldean en forma de rulo ta meter o farciu en una metat y se zarran como si estase una empanada.
T'o farciu, se mezclan bien o cabello d'ánchel y a melel; se bulca en o centro d'as masitas y se zarra.
Dimpués se leba tot a l' forno. Se fornea a 210ºC. entre uns 13 menutos y se revisa dica sian  doraus.
Se abienta amb asucre.

Se guardan en una llauna(una chimana)

REZETA DE SAN BALERO

A rezeta se mete ta San Balero ,en Zaragoza encara que se puede fer n'autras datas, ye pareixa o Rosco de Nadal i a o mesmo tiempo diferent.Ye unatra d'as nuestas lamineryas.

Ingredients ta un gran rosco.


 • 250 grs de farina ta pizzas.
 • una pizca de sale
 • 50 grs d'asucre
 • liquido( 160 grs total):
 • 4 cullaretas d'azeite d'oliba
 • 1 guego (reservas a clara ta barnizar
 • 1 vas chicot de ron o una cullara
 • 2 cullaras d'augua d'azahar
 • 1 ralladura de narancha
 • 80 grs de leit


Prozes

 1. N' a bazia redona (bol) barrechas por iste riedo: os guegos, l' asucre,ra sale,l'azeite, ra rayadura, i totz o demas. Duran 1 menuto.
 2. Masas a barrecha duran 5 menutos mes.Si fa menester mete farina n'as tuyas mans.A masa ba ser suau encara que no melosa.
 3. Se deixa reposar 20 menutos cubierto con un drapo d'algodon i con calor debaixo.Pue estar con un un plato con auguachina calien debaixo.
 4. Quan i haiga a o mens  duplicau a suya masa.Se quita y da forma sobre un papell de forno, deixand un gran gueco.Se puede decorar agora u pero abance.
 5. Se mete entre 15 menutos en o forno a 60º, dica que puye fuerte.
 6. Se decora si no no has feito abans,barnizar con a clara bien barreixada,ciresas confitadas, pelle de narancha y fruitas escarchadas, amella molida i por dencima asucre.
 7. Se fica al forno a 200º, quan sia dorau se saca, puetz comprobar que eta feito con una agulla de fer cherseis u amb un  puncho morun.
 8. No ye convenient deixar-o muito tiemp pus se puede quedar chasco o sec.
 9. Arcidas con crema u nata.U con todas as dos como lo feba en a Patelería Dolader de Zaragoza.S'a de meter una qualsiquiera coseta de sospresa dintre, muitos ans abans yera una faba.

Ta sucar-se  os didos !
I cudiau amb ra faba!

Un autro prozes:

Ingredients ta un gran rosco.


 • 250 grs de farina fina o de forza .
 • 25 grs, de leba de panader.
 • una pizca de sale
 • 100 grs d'asucre
 • 2 cullaretas d'azeite d'oliba
 • 50 grs de manteca
 • 1 guego (reservas a clara ta barnizar
 • 1 vas chicot de ron o una cullara
 • 2 cullaras d'augua d'azahar
 • 1 ralladura de narancha
 • 80 grs de leit
 • fruta escarchata
Prozes

 1. N' a bazia redona (bol) barrechas por iste riedo: os guegos, l' asucre,ra sale,l'azeite, ra rayadura, a leba barechada con leite tieda i totz ro demas. Duran 1 menuto.
 2. Masas a barrecha duran 5 menutos mes.Si fa menester mete farina n'as tuyas mans.A masa ba ser suau encara que no melosa.
 3. Se deixa reposar 20 menutos cubierto con un drapo d'algodon o con plastico de cusina i con calor debaixo.Pue estar con un un plato o bazia con auguachina calien debaixo( al banyo Maria).Bareixas otra begada i ro metes una autra begada no bol amb o  drapo.
 4. Quan i haiga a o mens  duplicau a suya masa.Se quita y da forma sobre un papell de forno, deixand un gran gueco.Se puede decorar agora u pero abance.
 5. Se mete entre 15 menutos en o forno a 60º, dica que puye fuerte.
 6. Se decora si no no has feito abans,barnizar con a clara bien barreixada,ciresas confitadas, pelle de narancha y fruitas escarchadas, amella molida i por dencima asucre.
 7. Se fica al forno a 200º, quan sia dorau se saca, puetz comprobar que eta feito con una agulla de fer cherseis u amb un  puncho morun.
 8. No ye convenient deixar-o muito tiemp pus se puede quedar chasco o sec.
 9. Arcidas con crema u nata.U con todas as dos como lo feba en a Patelería Dolader de Zaragoza.S'a de meter una qualsiquiera coseta de sospresa dintre, muitos ans abans yera una faba.

Bi an muitas ocasions ta minchar iste rosco n'Aragon espezialment n Saragossa durant tot Chinero: .Reies, San Blas, San Anton , Santa agueda ... y San Balero!